SEED MONEY SPENDING REPORT

Advertisements

Blog Bp myScience

Tarikh : Isnin hingga Jumaat ( mulai Mei 2010)

Guru Pembimbingan : Puan Siti Zulikha binti Zelkepli

Aktiviti :

  • Kemaskinian blog sekolah anjuran bP myScience untuk memaklumkan aktiviti yang telah  dijalankan.

Sasaran : Pemberitahuan kepada pihak bP myScience, sekolah-sekolah terlibat, blogger-blogger dan semua warga SMK Alam Megah tentang aktiviti yang telah dan bakal dijalankan.

Pn. Siti Zulikha

PELANCARAN MINGGU SAINS & MATEMATIK (bP myScience)

Tarikh : 9 Mei 2010

Tempat : Tapak Perhimpunan, SMK Alam Megah, Shah Alam

Aktiviti :

  • memaklumkan kepada seluruh warga SMK Alam Megah tentang penyertaan sekolah dalam program bP myScience.
  • memaklumkan kepada para pelajar tentang aktiviti-aktiviti yang akan diadakan sepanjang program ini berlangsung.

Be Aware of our info!

BP Myscience’s board

Conducted by Pn. Aniza Sidik as the advisor of Science and Mathematic Club.

Activities: * To update & spread out the news about ongoing & future of Bp Myscience program.

board